Parochňa aj na predpis lekára!

Parochňa aj na predpis lekára!

Parochňa aj na predpis lekára!

Viete, že v prípade určitého zdravotného problému Vám môže parochňu predpísať  lekár?

 

Veľmi veľa ľudí, ktorí majú kožné alebo onkologické ochorenie, ktorého následkom je strata vlasov, vôbec ani netuší, že majú nárok na predpis parochne od odborného lekára.

Parochňu môže pacientovi predpísať len onkológ, alebo kožný lekár a to 1x za kalendárny rok a v prípade úplnej straty vlasov 2x za rok.

Zdravotné poisťovne prispievajú týmto svojim poistencom príspevok na parochňu vo výške 28,91 €, ale v našej sieti predajní poskytujeme automaticky zľavu 30,00 € za každý poukaz od lekára.

Táto suma je odpočítaná od hodnoty parochne ihneď pri kúpe, pokiaľ je poukaz od lekára obsahovo a správne vyplnený a údaje súhlasia s údajmi uvedenými v preukaze (kartičke) poistenca, ktorý je nutné pri kúpe predložiť k nahliadnutiu. Naša spoločnosť nerozlišuje v akej poisťovni je poistenec poistený a dokonca môže byť aj poistencom zahraničnej Európskej zdravotnej poisťovne.

V prípade kúpy parochne prostredníctvom internetového obchodu je postup na uplatnenie zľavy popísaný priamo na našich webových stránkach.

V zásade sú pravidlá a postupy nasledovné:

-         Po objednaní parochne a odoslaní objednávky počkajte, kým Vám príde potvrdenie o prijatí objednávky do Vašej mailovej schránky, ktorej adresu uvádzate v objednávke.

-         Následne poukaz od lekára na zadnej strane 2x podpíšete podľa predtlače a odošlete spolu s fotokópiou platnej kartičky poistenca na našu adresu: Parochňové štúdio REGINA, P.O.BOX 4, 83201 Bratislava 32. Odporúčame odoslanie doporučenou poštou, aby neprišlo ku strate zásielky.