Servis na parochne

Servis na parochne

Naša spoločnosť, ako jediná na Slovenskom trhu poskytuje autorizovaný servis na parochne a príčesky, ktoré boli zakúpené u nás. Tento servis môže byť záručný, alebo platený pozáručný.

Pre našu spoločnosť poskytuje servisné zásahy len tím školených špecializovaných odborníkov ( parochniar, špeciálny akreditovaný zástupca výrobcov)

Z hľadiska servisu je potrebné rozlišovať vek parochne, prípadne príčesku, intenzita používania a predovšetkým to, či je parochňa, alebo príčesok vyrobený zo syntetického vlákna, alebo z pravých vlasov.

Servis parochní a príčeskov zo syntetického vlákna:

Parochne a príčesky vyrobené zo syntetického vlákna rýchlejšie podliehajú vplyvom opotrebenia, ako parochne a príčesky z pravých vlasov. Medzi najbežnejšie prejavy charakteristického opotrebenia patria hlavne krepovatenie vlasov, ktoré je zapríčinené otieraním vlasov o odev a časté prečesávanie. V mnohých prípadoch je to hlavne vek parochne, alebo nedodržanie predpísaného spôsobu ošetrovania a nepoužívanie špeciálnych prípravkov na ošetrovanie parochní a príčeskov. Takto čiastočne znehodnotené parochne a príčesky sa dajú v rámci servisného zásahu opraviť resp. upraviť do pôvodného stavu ( len v prípade, ak nejde o totálne zničený produkt). Syntetické vlákno sa dá jeden krát za svoju životnosť tepelne zreparovať do pôvodného stavu použitím špeciálneho prístroja a servisného zásahu, čim dokážeme Vašu opotrebovanú parochňu, alebo príčesok upraviť do pôvodného stavu. U nás je však podmienkou, aby bol produkt zakúpený u nás, lebo prístroje na nahriatie syntetického vlákna sú od výrobcu nastavene len na kvalitu, ktorú máme v našej ponuke.

Servis parochní a príčeskov z pravých vlasov:

Parochne a príčesky vyrobené z pravých vlasov sú jednoduchšie na servisné nároky a opravy resp. úpravy sa dajú robiť opakovane. Aj tu však závisí od miery a rozsahu potreby servisného zásahu. Dôležitým faktorom je stav parochne a spôsob, aký bol jej ošetrovaniu venovaný.

 

Posúdenie servisného zásahu z hľadiska opravy je vždy individuálny a závisí od rôznych okolností. Ohľadom servisu parochne nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod. na čísle 0905 515 813